29 Eylül 2021 / Çarşamba

Nasil ihracatçi olunur?

Nasil ihracatçi olunur?

06.06.2006 tarih ve 26910 sayili Resmi Gazete de yayinlanan Ihracat Yönetmeligi'nin 4. Maddesi'nin (e) fikrasinda; Ihracatçi: "Ihraç edecegi mala göre ilgili Ihracatçi Birlikleri Genel Sekreterligine üye olan, vergi numarasina sahip gerçek veya tüzel kisiler ile tüzel kisilik statüsüne sahip olmamakla birlikte yürürlükteki mevzuat hükümlerine istinaden hukuki tasarruf yapma yetkisi taninan ortakliklar" olarak tanimlanmaktadir.
Buna göre; vergi numarasina sahip gerçek veya tüzel kisiler,  ihraç edecekleri malin ait oldugu sektörde faaliyet gösteren ve ticaret sicilin.de kayitli merkez veya sube adreslerinin birinin bulundugu en yakin ihracatçi birlige üye olmali halinde “ihracatçi” sifatini alirlar.
Birliklerden birine üye olan ihracatçi (Vergi numarasina sahip gerçek veya tüzel kisiler) diger birliklerin istigal alanina giren maddeleri de üyelik sarti aranmaksizin ihraç edebilir. Ancak, sadece üyesi oldugu birligin hizmetlerinden yararlanir ve genel kuruluna katilabilir 
TEKIN GÜMRÜK MÜSAVIRLIGI; Ihracat yapmak isteyen firmalarin “Ihracatçi birlik üyelik” islemlerini ücretsiz olarak hizmet sunmakta, firmalara “Ihracatçi” sifati kazandirmaktadir.

Üyelik sirasinda istenen belgeler;
1- Üyelik Formu*
2- Taahhütname*  
3- Vergi mükellefiyet yazisi. (Ilgili vergi dairesi tasdikli - Fotokopisi) *Gerçek Kisiler için (TC. Kimlik Numarasinin yer aldigi) Nüfus Cüzdani Fotokopisi
4- Imza Sirküleri (Fotokopisi)
5- a) Tüzel Firmalar için: Ticaret Sicil Gazetesi (Fotokopisi)
   b) Ortak Girisim, Joint-Venture, Is Ortakliklari, Adi Is Ortakliklari ve Konsorsiyumlar için durumlarini belirtir ortaklik sözlesmesi